Hoppa till innehåll

Demonstrationer i Stockholm

Demonstrationer förr och nu

Demonstrationer är när människor öppet och i grupp visar sitt missnöje. De flesta demonstrationer sker i våra tre största städer, men Stockholm är den givna favoriten. Anledningen till att det är vanligt med demonstrationer i Stockholm, är att protesterna många gånger har koppling till politiska frågor. Vi vet alla att centrum för den svenska makten befinner sig i Regeringskansliet i Rosenbad. Demonstrationer i Stockholm idag skiljer sig dock mot de som skedde för 30 – 40 år sedan. Både då det gäller ett budskap, samt nivån på eventuellt våld som kan kopplas till demonstratioerna.

Meningen bakom ordet opposition har många betydelser. Vi kan konstatera att dagens demonstrationer är lugna i jämförelse med kända historiska protester som bondeupproret och Dackefejden.

Demonstrationer i Stockholm
Demonstrationer i Stockholm

Den svenska demonstrationsfriheten

Om nu demonstrationer i Stockholm och andra platser i Sverige blivit hårdare. Var går då gränsen och vad säger den svenska demonstrationsfriheten? Här är rätten att demonstrera skyddad i grundlagen, dock finns vissa restriktioner.

Rätten att demonstrera, som går under mötesfriheten och demonstrationsfriheten, får i vissa fall begränsas. Detta med hänsyn till ordning, säkerhet och trafik. Sedan gäller yttrandefriheten och alla lagar och förordningar precis som vanligt. Med det sagt är det tillåtet att demonstrera, under förutsättning att detta inte strider mot gällande lagar och regler.

Demonstrationer i Stockholm utanför politiken

Egentligen finns det inga demonstrationer i Sverige som inte på ena eller andra sättet kan kopplas till politiska frågor. Ska vi finna några sådana får vi gå ned på mycket låg och lokal nivå, där det förekommit lokala demonstrationer. När det gäller demonstrationer i Stockholm berörs ofta globala frågor och stora nationella angelägenheter.

I det fallet handlar det inte längre om den lokala oppositionen. Vi pratar då om exempelvis Greenpeace samt miljö och klimatfrågor. Även om vi gärna vill hålla den här sidan utanför politiken, finns det ändå en kraftig koppling, men på ett mycket högre plan. Det handlar om vad olika regeringar och oppositionspartier gör och åstadkommer inom världspolitiken.

Demonstrationer i Stockholm

Demonstrationer i Stockholm och digitala media

Precis som allting i samhället hittar nya vägar, utvecklas och moderniseras gör även demonstrationer det. Moderna demonstrationer i Stockholm idag, kan lätt spridas som en löpeld över hela landet, till och med över hela världen. Att skaffa sig anhängare och skapa opposition inom olika frågor har tagit steget in i den digitala världen. Idag ser vi fredliga demonstrationer i digitala medier.

Att demonstrationer i Stockholm och övriga Sverige numera också använder sig av sociala media kan ses som något som gynnar demokratin. Här kan det på så sätt skapas en större opposition inom olika områden. Samtidigt som både Kalle i Norrbotten och Stina i Sveriges kornbod kan vara med och visa upp sina åsikter trots avståndet till huvudstaden.