Hoppa till innehåll

Opposition

Vad är opposition?

Vad är opposition? Ordet kommer från latinets ”opposiʹtio” som betyder motsättning. Att vara i opposition är att sätta sig emot något. Att opponera sig är att anse något vara felaktigt. Vanligen används ordet i politiska sammanhang men man kan opponera sig mot det mesta.

Som ett exempel, är att demonstrera ett sätt att opponera sig mot något. Många gånger har det samröre med arbete och politik. Du har säkert hört talas om oppositionspartier, dvs. de partier som inte vann i senaste valet och som inte fick vara med och bilda regering.

På denna sida kan det handla om allt från politik och arbete till nyheter och generella saker i samhället. Olika saker där vi inte alls delar allmänhetens eller majoritetens åsikter.

Vi får dig att tänka till genom opposition:
Fick rätt partier styra Sverige i det senaste valet?
Sköter sig arbetsgivarna mot personalen?
Är börsen korrupt, finns valutamanipulering?
Är det riktigt att rika statliga chefer ska ha fallskärm?

Vi är i opposition och stick i stäv med mycket

Vi är en site i opposition mot många saker som anses normalt i samhället. Det kan exempelvis vara uttrycket ”stick i stäv”. Är det rätt att detta betyder tvärt emot, eller ska 1700-talets betydelse för uttrycket fortfarande råda? Frågan vad är opposition rör sig mest runt politik och arbete. Här handlar det ofta om demonstrationer i Stockholm och andra större städer. Dock kan det också finnas anledning att opponera sig mot organisationer, specifika individer och andra saker som anses normalt.

Oppostion
Opposition

Opposition i politiken - oppositionspolitiker och oppositionspartier

Inom politiken finns det som kallas för en folkvald regering. Huruvida detta är sant alla gånger kan diskuteras, vilket är ett av syftena med denna webbplats. På andra sidan, den som inte blev vald att bilda regering, finns oppositionspartier och oppositionspolitiker som motvikter till styret.

De oppositionspartier som inte fick vara med i regeringen fungerar som en slev. Den uppgift sleven har är att röra om i grytan och skapa en kokande kittel i form av opposition. Vissa gånger är det också ett mittenparti med i leken. Detta kan då vara en vågmästare. Något du säkerligen får läsa mera om på denna webbplats.

De senaste nyheterna i vår blogg

Farlig och våldsam opposition

Precis som det går att göra många olika saker på flera sätt, går det också att opponera sig på olika sätt. Vissa gånger är oppositionen farlig. Då handlar det om våldsam opposition. I sådana fall kan det exempelvis gälla en statskupp som inte alltid visats sig fredlig.

Vi har redan talat om att demonstrera som ett sätt att visa opposition. Även där kan olika demonstrationer anses våldsamma. Som tydliga exempel ses protester i USA med stenkastning och allt från att välta bilar till att bränna dem. Eller när en gruppering 2021 förökte ta över Kapitolium på grund av missnöje med valresultatet.

Opposition - vanliga frågor och svar

Fredlig opposition är när en grupp anmält sin vilja att demonstrera på en viss plats och fått godkännande. Efter det utförs demonstrationen utan att bryta några regler eller lagar.

Oppositionspartier får normalt sett inte bilda regering för att de, eller deras politiska block, inte fick tillräckliga mandat för detta. Undantag finns och dessa gånger bildas det en så kallad koalitionsregering.

För det mesta är opposition bra, när den sker efter spelets regler. Här kan den fungera som en väckelse, där människor får en annan syn på samhället och olika samhällsfrågor. Det leder då till förändring.