Hoppa till innehåll

Demonstrationsfrihet

Demonstrationsfrihet

Det har knappast undgått någon att vi tycker att opposition är viktigt. Men bortsett från vad vi tycker är det också en viktig del i ett demokratiskt land och samhälle. Utan ett oppositionsparti eller -partier blir det inte mycket till demokrati. Demonstrationsfrihet är en av grundpelarna i en demokrati och det är en lagstadgad rättighet att få anordna demonstrationer.

För att en demokrati inte ska utvecklas till en diktatur är det viktigt att den finns en opposition. Oppositionens uppgift är att komma med motförslag och egna lösningar till de förslag och beslut som de regerande partierna har.

Varför är demonstrationsfriheten så viktig?

Ett sätt för folket att skapa opinion i ett demokratiskt land är att demonstrera. Därmed är det inte sagt att det bara är att samla ihop ett antal människor och hålla en demonstration om vilket ämne som helst. Med rättigheter kommer även skyldigheter.

För att en demonstration ska vara laglig måste anordnaren ha ansökt om tillstånd hos Polismyndigheten. Den som handlägger ansökan kontrollerar så att demonstrationen inte strider mot någon lag eller annat regelverk. En demonstration får till exempel inte vara hets mot folkgrupp.

Demonstrationsfrihet och de svenska grundlagarna

Demonstrationsfriheten ingår som en del i en av de fyra grundlagar som utgör Sveriges grundlag, som är helt unik i sitt slag. De fyra grundlagarna är:

  • Regeringsformen – reglerar hur Sverige ska styras
  • Successionsordningen – vem som får bli drottning eller kung i Sverige
  • Tryckfrihetsförordningen – reglerar vad som är tillåtet att skriva i böcker och tidningar
  • Yttrandefrihetsförordningen – vad om får uttryckas på film, i radio, på internet och i tv

Självklart för vissa – otänkbart för andra

Demonstrationsfrihet finns inskrivet i regeringsformens andra kapitel och definieras enligt följande: ”frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats”. Invånare i ett land där demonstrationsfriheten är en del av landets lagar har alltså rätt att demonstrera för eller emot vad de vill.

I en diktatur är detta en omöjlighet då en diktator gör allt för att hålla folket i schack och styra dem enligt de lagar som bara diktatorn författar och verkställer. För någon som bor i en demokrati kan det kännas självklart att fritt få protestera mot felaktigheter, men det är inte en självklarhet för alla i världen.