Hoppa till innehåll

Vad betyder egentligen opposition?

sweden-916799_1280I ordets egentliga mening betyder opposition att vara i en ställning som har en annan åsikt än den som för närvarande gäller. Här handlar det då om att det kan finnas regler, lagar eller andra saker som idag brukas, och det finns ett motstånd mot dessa i form av en grupp människor eller en organisation som opponerar sig mot dessa. Genom att opponera sig mot dessa vill denna grupp eller sammanslutning få till en förändring. I detta fall brukar det då krävas mer än bara ett fåtal människor för att uppnå ett önskat resultat.

Ordet opposition och oppositionen används mycket när det gäller svensk politik. Här får ordet då en betydelse där det riktas till det block eller de partier som inte vann det senaste valet. De sitter då i s.k. opposition, och kallas av den anledningen för oppositionen. Ordets betydelse får dock inte någon annan mening, utan den kvarstår som ett faktum gällande opposition och oppositionen. Här gäller det att arbeta från botten för att få genomslag för sina tankar och idéer till förändring, och opponera sig vid rätt tillfällen för att taktiskt få med sig en del av det regerande blocket på sin sida.

Opposition har samma betydelse över hela världen, och när det gäller oppositionen kan den bara finnas i en demokratiskt vald regering, då andra former inte tillåter den typen av opposition när det gäller friheten att uttrycka sig på det sätt om det man vill för att få fram ett resultat. När det gäller den egentliga motsatsen till opposition är det ordet samtycke som gäller. Gällande oppositionen i politik är det regeringen som är motsatsen. Vi kan också säga att opposition är friheten att ha en möjlighet till att förändra, vilket utgör en av grundpelarna i en demokrati som gör att alla fritt kan välja det som de tycker är rätt.