Hoppa till innehåll

Varför kallas det ena blocket för oppositionen?

När det bildas en regering formas denna efter det block som har vunnit valet. Naturligtvis lever vi i en demokrati, så det kommer att finnas med delar från alla partier i riksdagen, vilket kommer att bedömas efter hur många mandat som varje parti har fått vid det val som har avslutats. För att komma med i riksdagen krävs det att varje parti uppnår ett visst antal procent av väljarnas röster. Det block som dock inte får vara med att bilda regeringen kommer att bli det block eller det parti som kallas för oppositionen. Varför får de då det namnet kan du fråga dig, och svaret kommer här.

Riksdag.ipred_b9dn510_4451Anledningen till att det block som inte får vara med att bilda regeringen kallas för oppositionen är att de inte har samma sätt att tänka som det block som vann när det gäller att styra Sverige. Här kommer de då att sitta med i Sveriges Riksdag och medverka eller motverka till att olika motioner blir godkända och att förslag kan genomföras eller ej. Genom att de inte har samma syn- och tankesätt kommer därför många förslag att förkastas genom att de opponerar sig mot dessa sätt att styra landet. De blir därför kallade för oppositionen, vilket kanske blir ett bra namn och gör det hela relativt enkelt att förstå.

I Sverige bedrivs blockpolitik och det medför att flera olika partier kommer till att bilda regering och likaså att flera olika partier kommer att sitta i opposition. Många gånger blir resultatet av detta att de inte kan samsas inom blocken heller, och då leder detta till ytterligare förslitningar och opposition inom de egna leden. Det är många gånger därför som vissa regeringar måste kalla till nyval, av anledningen att de inte själva kan komma till en lösning på ett stort problem. Opposition är ett namn som passar in på mycket.