Hoppa till innehåll

Hur är det att vara i opposition?

När det handlar om hur det är att vara i opposition, och vara en del av oppositionen, är det naturligtvis beroende på i vilket sammanhang som detta gäller. Här kan det handla om att vara en grupp som vill försöka skapa en förändring gällande ett visst specifikt område eller element. I det fallet kan det vara både påfrestande och intressant att vara i opposition mot något. Påfrestande kan det vara av den anledningen att allt jobb som utförs alltid löper risken att inte leda till någon förändring alls. Intressant kan det vara av anledningen att det hela tiden finns en möjlighet att få till en förändring, samt att du hela tiden får lära dig nya grepp att hantera olika frågor och förslag till förändringar.

När det kommer till att sitta i oppositionen gällande politik och regering handlar det om mycket större frågor. Här talar vi om hur det svenska skeppet ska styras, och vem som egentligen är bäst lämpad för att styra det. Här jobbas det då hela tiden för att få till ett maktskifte mellan blocken i den svenska politiken. Detta är ett hårt och 2807953857_83db61d9b3_btungt arbete som kan ta minst fyra år, upp till egentligen hur många år som helst. Till skillnad från olika mindre grupper som opponerar sig ger heller denna opposition aldrig upp, utan här fortsätter arbetet hela tiden med full tilltro för att en förändring förr eller senare kommer att ske.

Naturligtvis kommer det att ske en förändring förr eller senare. Det har det alltid gjort i den svenska politiken, och kommer förmodligen alltid att fortsätta göra. Det hela handlar om att det finns bra personer inom alla olika partier, men deras sätt att tänka och den filosofi som de har skiljer sig väsentligt. Detta gör tyvärr att vi aldrig kan få de bästa samlade på en och samma plats för att minska opposition mot en sittande regering.