Hoppa till innehåll

Bostäder – Seriöst politisk problem?

brist i svenska bostader

Något som ständigt är omtalat i världen är problemet med bostäder som nu blir mer och mer påtagligt. Den svenska bostadspolitiken är ständigt i rullning och nu frågar sig organisationer, förening och privat personer om det inte börjar bli ett ordentligt problem för den svenska befolkningen.

brist i svenska bostader

 

Historik och opinion inom svensk bostadspolitik

Att definiera den svenska politiken som har hand om bostäder runt om i riket syftar till att skapa en god samhällsplanering i fråga om hållbar utveckling för livsmiljö och ekonomisk utveckling. Bostadspolitiken i Sverige inrymmer byggande, bostadsförsörjning och bostadsmarknader och har sedan år 1940 haft en riktad målsättning. ”Hela befolkningen ska beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader” men nu krymper oväntade problem upp och ger utrymme till oro.

Tidigare i historian har detta skapat opinion som bland annat Villaägarna som grundades för att samla småhusägare för att gemensamt protestera mot fastighetstaxeringen år 1952. Förbund i opinion är även Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) som startades upp år 1916 som en reaktion mot den svåra bostadsförhållandena som rådde i den svenska huvudstden och Riksbyggen som startades av LO år 1940 som var en offensiv motkraft för den handlingsförlamning med kvalitet som rådde vid denna tid.

Dagens oro över bostadsmarknaden

Artikel på Sverigekredit talar om hur bostadsbristen är det av de mest kända fenomen i hela landet och ingen lösning verkar finnas i sikte. Den här bristen beror bland annat på att det är obalans i samhället då behovet ökar i oroande takt och bebyggelserna hänger inte med. Storstäderna är självklart ett av de största problemen de stigande bostadspriserna som går i följe med att landbyggden inte har den möjlighet som krävs att skapa arbetstillfällen.

bostadsbrist

 

Priser för bostäderna och antal kvadratmeter kan skilja mycket i pris var du i Sverige du är eller väljer att finansiera. Det kan skilja sig så pass mycket att du i Sandviken får 116 kvadratmeter för samma pris som 14 kvadratmeter i Stockholm, enligt en artikel från Sydsvenskan. Samtidigt som priserna höjs, sjunker räntorna som då i sin tur ökar hushållens skulder. Det här känns som en evig sprial nedåt för svenska bostäder och den statistik som finns för bostadsbristen är inget man egentligen vill kolla på.

Hela 94 % av den svenska befolkningen bor i en kommun där det råder bostadsbrist, menar http://hurvibor.se/bostader/ på. Dessa sex procent gäller femtio kommuner där fyra femtedelar påstår sig vara balanserade inom behovet av bostäder och endast tio av 290 kommuner i Sverige har överskott. Bostadsbristen i Sverige drabbar alla och de största offern är ungdomar samt nyanlända till Sverige som har det särskilt svårt att få tag på bostad på grund av den stora höjningen inom priser och kostnad. Det kan även vara svårt för äldre att finna en ny bostad när de till exemepl flyttar från villa till en mindre, anpassad bostad. Den angivna källan menar på att bristen av bostadsrätter och hyresrätter hotar välfärden då det kan vara en hämmande faktor för kommuners och regioners utveckling.