Hoppa till innehåll

Vad betyder Demonstration?

demonstration

Demonstration är ett vanligt ord som man hör ofta när man pratar om opposition och vi vill reda ut vad begreppet betyder. Kort och gott kan man förklara ordet som gemensam opinionsyttring mot regeringens politik eller organisations styre.

Hur kan man se att det är en demonstration som pågår? 

En demonstration visar sig vanligtvis genom att en folkmassa har samlats på plats för att offentligt uttrycka en opinion eller tycke i en politisk eller annan typ av fråga. Det kan självklart se ut på olika sätt och en översiktlig summering är att det helt enkelt innebär att protestera mot något, någon eller kräva en konkret förändring. En annan populära form av Demonstration är att tåga och marscherar i folkmassa från en samlingsplats till en annan plats för att väcka större uppmärksamhet runt sin opinion. I vilken form som man än ser demonstrationen via kan man ofta se plakat, banderoller med åsiker om själva protesten vilket för det slagkraftigt och tydligt vad man demonstrerar för.

Demonstationer är i tillåtna i demokratier och anses utgöra en viktig del av yttrandefriheten. 

demonstration

Demonstrationer i Sverige

I Sverige kan man demonstrera fritt och som demonstrationens syfte är alltid skyddad av grundlag i Sverige. Det som krävs av grundlagen är att man i Sverige måste söka tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar men om man anses ha demonstrationen utan fara för ordning, säkerhet eller trafik kam man emellertid befrias från skyldigheten att söka tillstånd. Man söker och anmäler om demonstrationstillstånd enligt lag hos polismyndigheten och brott mot detta krav kan bestraffas med böter eller fängelse i högst sex månader.

Demonstrationer genom tiderna

Genom tiderna har vi sett flera demonstationer som har haft stor betydelse för landets, världens och människors framtid. Demonstationer, om de görs på ett ordnat sätt, är ett av de mest effektiva sätten att bli hörd, framföra sin opinion och visa att man inte samtycker till en politiska bestämmelse eller organisations beslut. Här kommer ett par starka bilder av demonstrationer och opinionsyttringar:

demonstrationvietnam

demonstrationblacklivesmatter

demonstrationrostratt